Blog

De Nieuwe Afsluitdijk: een dijk van de toekomst

3 min. leestijd 21 januari 2019

Aan het begin van 2018 heeft de Rijkswaterstaat het project De Nieuwe Afsluitdijk gegund aan het consortium Levvel. Dit is een samenwerking van BAM, Van Oord en Rebel. Samen gaan ze aan de slag met de versterking van de dijk. Het ontwerp, de bouw, financiering en onderhoud ligt de komende 25 jaar in hun handen. Met als belangrijkste uitgangspunt: een energie- en visvriendelijke dijk.

Werken bij BAM

30 mei 2018

Waarom is dit project gestart?

De waterkering tussen Noord-Holland en Friesland sluit het IJsselmeer van de Waddenzee. Daarbij is het beschermen van Nederland tegen overstromingen de voornaamste functie. Maar is de dijk nog van deze tijd? Volgens de Rijkswaterstaat niet. De zeespiegel stijgt. Extreem weer komt steeds vaker voor. En overtollig water stroomt vanuit de binnenwateren het IJsselmeer in. Dit zijn enkele redenen om de dijk aan te pakken en zo de waterveiligheid in ons land te vergroten.

Wil je meewerken aan De Nieuwe Afsluitdijk? Neem contact met ons op voor alle functies!

De versterking van de Afsluitdijk

Maar wat gaat er precies gebeuren? Eind 2018 wordt er door het consortium gestart met de vernieuwingen. Er komen nieuwe spuisluizen, pompgemalen en 75.000 innovatieve betonblokken aan de Waddenzee-kant om Nederland te beschermen tegen water. Laatstgenoemde is het geheime wapen van Levvel. De blokken zijn erg sterk en hebben een golf-remmende werking. Daarnaast zijn deze eenvoudig te plaatsen en trekken zeeleven aan. En niet te vergeten, ieder blok krijgt een chip om de status te bewaken.

Meer informatie of meewerken aan de Afsluitdijk?

Neem dan snel contact op met Werner Falke!

Duurzaamheid en energievriendelijk voorop

Door de extra spuicapaciteit hoeft er minder gepompt te worden. Dit scheelt een hoop energie. Maar dat is niet het enige dat wordt gedaan om een zo’n energievriendelijk mogelijk project af te leveren. Er wordt namelijk tegelijkertijd gewerkt aan de realisatie van een zonnepanelenpark bij Den Oever. Dit park wekt genoeg energie op om alle installaties op de waterkering te bedienen. Duurzaam en milieuvriendelijk.

Ook de trekvissen worden niet vergeten en zijn zelfs een groot onderdeel van het project. Er wordt een vismigratierivier aangelegd om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te herstellen. Dit wordt een vispassage van ruim vier kilometer lang met een ecologisch gebied eromheen voor wandelaars. De passage wordt rond dezelfde tijd opgeleverd als De Nieuwe Afsluitdijk.

Zicht vanaf de A7 in de richting Friesland

Spui- en pompcomplex Den Oever - detail pompen

Innovatief betonblok

Spui- en pompcomplex Den Oever

Invloed op de arbeidsmarkt

De werkzaamheden duren tot 2022 en het project zal voor veel werkgelegenheid zorgen. Tijdens de grootste veranderingen zijn er ongeveer 800 man werkzaam op en rondom de Nieuwe Afsluitdijk. Het doel is om een gedeelte van de functies in te vullen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rondom De Nieuwe Afsluitdijk? Of wil je zelf een bijdrage leveren? Neem contact op met Werner Falker.