Blog

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

2 min. leestijd 1 mei 2018

Een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarin afgesproken wordt dat de werknemer bij de werkgever in dienst treedt om arbeid te verrichten tegen betaling. In de overeenkomst worden de belangrijkste afspraken tussen de beide partijen opgenomen.

Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd

In de meeste gevallen wordt dit schriftelijk vastgelegd in een contract. Er zijn meerdere soorten overeenkomsten. Zo heb je bijvoorbeeld een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Zoals de naam als zegt geldt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts voor een bepaalde periode. Een contract voor onbepaalde tijd wordt ook wel een vast dienstverband genoemd. Er is dan niet bepaald wanneer de overeenkomst eindigt.

Alles over de secundaire arbeidsvoorwaarden

2 min. leestijd 9 januari 2018

Welke afspraken moeten verplicht in de arbeidsovereenkomst staan?

Wat voor contract het ook is, het document moet een aantal zaken bevatten om rechtsgeldig te zijn. Dit zijn met name afspraken om de werknemer te beschermen. Zodat mensen niet zonder geldige reden ontslagen worden of aan de slag moeten voor een te laag loon. Verplichte afspraken zijn regels omtrent de proeftijd, salaris, ontslag en opzegtermijn.

Heb ik recht op een reiskostenvergoeding?

2 min. leestijd 17 november 2017

Wat is de inhoud?

In de arbeidsovereenkomst worden naast de bovengenoemde verplichte afspraken nog een aantal gegevens opgenomen. Dit zijn onder andere de naam van de werkgever en werknemer, functietitel, datum van indiensttreding, werklocatie en de werktijden. Let wel op: voor een gedeelte van deze informatie geldt dat als het al is opgenomen in een cao of ander officieel document, dat het dan niet per se meer in een contract of arbeidsovereenkomst hoeft te staan.

Ander afspraken

Bij sommige functies worden ook nog andere afspraken opgenomen. Zo kan er sprake zijn van een concurrentiebeding. Hiermee wordt afgesproken dat je na de beëindiging van je contract, niet hetzelfde werk mag doen bij een andere werkgever of zelf een bedrijf mag starten in dezelfde branche. Het gaat meestal om een bepaalde beperking zoals het soort werkzaamheden, specifieke locatie of bepaalde tijdsduur. Ook een relatiebeding wordt regelmatig opgenomen in een arbeidscontract. In dit geval mag je geen klanten meenemen naar een nieuwe werkgever of deze klanten benaderen wanneer je bij een concurrent bent gaan werken.