Projecten

De N31 zorgt voor meer bereikbaarheid

Ballast Nedam

In het noorden van Nederland wordt er hard gewerkt aan de N31 Harlingen. Dit is een directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden door middel van een route via de Afsluitdijk en Harlingen. Het wordt een autoweg met twee keer twee banen. Zo wordt de bereikbaarheid van Friesland verbeterd, maar ook de veiligheid en de doorstroom van het verkeer gaat hierdoor vooruit.

Professionals

Professionals

2

Vakgebieden

Vakgebieden

Civiele techniek

Soort project

Soort project

Wegenbouw, Nieuwbouw

Directe verbinding realiseren

De Rijkswaterstaat, Provincie Friesland en Gemeente Harlingen hebben de uitvoering van de N31 uitbesteed aan Ballast Nedam. De aannemer heeft zowel het ontwerp als de realisatie van de N31 opgepakt.  Een gedeelte van deze N-weg wordt nieuw aangelegd, een ander stuk wordt verbeterd. Naast het realiseren van de weg worden er ook 5 viaducten, 1 aquaduct en spoorbrug aangelegd. Ook wordt er een deel van de weg verdiept. Dit gebeurt met een bak van ruim 4,5 meter.

Bouwen zonder hinder

De bouw wordt in diverse fasen uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Ook wordt de nieuwe weg direct naast de huidige weg gelegd, zodat er geen verkeershinder is. De huidige weg kan dan tijdens de realisatie van dit project gebruikt worden. En waar de nieuwe en oude weg elkaar kruisen, worden er omleidingen gelegd.

Eén geheel door de N31

In de huidige situatie loopt de N31 dwars door Harlingen heen, waardoor de stad in tweeën verdeeld is. Na realisatie van het project heeft de N-weg een verdiepte ligging. Zo kijk je over de weg heen en is de stad weer één geheel. Daarnaast wordt na realisatie van het project ook het geluidsoverlast verminderd in de directe omgeving.

Wat doet Voort?

De professionals van Voort werken mee aan zowel de voorbereidingsfase als realisatiefase van de N31 Harlingen. Zo werkt één van onze professionals als uitvoerder op het project. En een andere professional draagt zijn steentje bij als system engineer. De complete afronding van het project staat gepland voor het einde van 2017.

Nieuwsgierig naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Thies van der Meer

Manager civiele techniek
+31 6 50614866 t.vandermeer@voort.com

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Lees meer