Projecten

Compenserende Maatregelen Kierbesluit

GMB

Compenserende Maatregelen Kierbesluit zijn acties volgend op het besluit om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. De sluizen gaan in de toekomst open wanneer de waterstand in het Haringvliet lager is dan in zee. Het wordt verwacht dat hierdoor de slibafzetting in het Haringvliet verminderd wordt, en de waterkwaliteit van de rivier verbeterd. Ook de (internationale) vismigratie wordt gestimuleerd met het openen van de sluizen. Vissen kunnen dan gemakkelijker bewegen tussen de rivier en zee.

Professionals

Professionals

1

Vakgebieden

Vakgebieden

Civiele techniek

Soort project

Soort project

Waterbouw

Zoet water toevoegen

Maar door het openzetten van de sluizen stroomt er veel zout water de rivier in, en dat komt in de grond terecht. Hierdoor ontstaat er verzilting van het gebied rondom het Haringvliet. Compenserende Maatregelen Kierbesluit gaat dit tegen door onder meer sifons en inlaten aan te leggen om zoet water door het gebied te laten stromen. Het water loopt via een kanalenstructuur van oost naar west.

De doorstroom verbeteren

Het project is opgesplitst in deelprojecten. GMB heeft samen met Waterschap Hollandse Delta de uitvoering opgepakt van het deelproject Goeree-Oost. Samen wordt er gezorgd voor een goede doorstroming van het zoete water. Dit wordt gerealiseerd door onder meer grote sifons met een diameter van 160 cm aan te leggen onder de kanalen van Dirksland en Middelharnis. Na de uitgebreide grondonderzoeken en het voorbereidende werk in 2016 is nu de realisatie van dit gedeelte van het project in volle gang.

Werkzaamheden van het deelproject

De werkzaamheden van dit deelproject omvatten onder andere het plaatsen van twee duikers. Deze bestaan uit betonnen buizen en komen onder de Van Brienensweg te liggen. Daarnaast worden er watergangen gecreëerd in de Van Pallandtpolder, en er wordt een nieuwe inlaat aangelegd. Vanwege de werkzaamheden zijn een aantal fiets- en wandelpaden afgesloten. Met borden wordt er een omleiding aangegeven voor fietsers en voetgangers.

Wat doet Voort?

Vanuit Voort werkt er een professional aan de realisatie van het deelproject Goeree-Oost van Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Hij is in zijn functie als werkvoorbereider bezig met zowel de voorbereidingsfase als realisatiefase van het project. Diverse fasen van dit deelproject zijn reeds afgerond. De verwachting is dat eind dit jaar het gehele project voltooid is, zodat in 2018 de sluizen op een kier kunnen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Lees meer