Blog

De aandacht omtrent de wet Kwaliteitsborging

3 min. leestijd 10 april 2017

In februari was er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hierdoor wordt het voorstel op dit moment in behandeling genomen door de Eerste Kamer. Maar wat houdt dit voorstel in? En waarom is deze wet voorgesteld?

Wat is de Wet kwaliteitsborging?

De toezicht op de kwaliteit van bouwen is nu beperkt. Hierdoor geeft het huidige systeem voor het bouwen nog niet voldoende zekerheid in de kwaliteit van het werk van de opdrachtnemer. Met de nieuwe wet verdwijnt de gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. De kwaliteit van bouwprojecten moet dan door de bedrijven zelf in de gaten gehouden worden. Dit gebeurt onder het toezicht van private partijen. Deze partijen gebruiken tijdens het verloop van het project verschillende instrumenten om de kwaliteitsborging te meten. Zo moet het bouwproject bijvoorbeeld voldoen aan de wettelijk gestelde eisen van het bouwbesluit en de contractuele afspraken.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Een groot deel van de Wet kwaliteitsborging gaat over de verantwoordelijk voor het bouwproject. Door het voorstel wordt het een stuk duidelijker wie welke verantwoordelijkheden heeft. De opdrachtnemer wordt eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw. Dit versterkt de positie van de consument en/of de opdrachtgever. Daarnaast verandert de rol van de overheid. Er komt minder gemeentelijke toezicht, en de overheid houdt zich niet meer bezig met de bouwtechnische voorschriften.

Uitwerking van de private kwaliteitsborging

Er wordt verwacht dat er door deze wet minder juridische conflicten zullen zijn over de aansprakelijkheid bij gebreken, en dat de bouwkwaliteit omhoog gaat. Toch hebben diverse organisaties hier nog hun twijfels over. Daarom vragen zij om een uitvoerige analyse van de gevolgen van de wet, voordat er een besluit genomen wordt over de invoering van dit voorstel voor private kwaliteitsborging. Op korte termijn wordt hierover een besluit genomen.