Blog

Wat is de wet DBA?

2 min. leestijd 29 december 2018

GEÜPDATET IN 2018 | In mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. Deze wet moet ervoor zorgen dat de arbeidsrelatie tussen bedrijven en zzp’ers op de juiste manier wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Door de wet DBA zijn de partijen hier samen verantwoordelijk voor.

Wat houdt het in?

Het is aan hen om te bepalen of hun relatie wel of niet als dienstverband wordt beschouwd. Hierbij moet rekening gehouden worden met de wettelijke richtlijnen rond een dienstbetrekking. Bij een dienstverband is de werkgever namelijk verplicht om loonheffing in te houden en af te dragen aan de overheid. Dit is niet verplicht bij het inhuren van een zzp’er. Wanneer er geen sprake is van een dienstverband, dan is het verstandig om de samenwerking vast te leggen in een modelovereenkomst. Het vastleggen van de arbeidsrelatie is geen verplichting, maar het geeft wel extra zekerheid.

Uitstel invoering van de nieuwe wet DBA?

In de media wordt er veel gesproken over dat de wet zou zijn uitgesteld. Dat is niet waar. Wat hiermee bedoeld wordt is dat de handhaving van de DBA wet werd uitgesteld tot begin 2018. Op deze manier hoopt de overheid bedrijven meer tijd te geven om de wet op de juiste manier te implementeren. De Wet DBA blijft sowieso tot eind 2020 geldig. De komst van zijn opvolger – beter bekend als de nieuwe zzp-wet – is een jaar uitgesteld tot begin 2021. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd.

Waarom is de handhaving uitgesteld?

Er zijn meerdere redenen waarom de handhaving op de wet DBA is uitgesteld. Dit komt mede doordat er direct na de invoering van de wet veel onrust was bij opdrachtgevers. Het was onduidelijk of ze door de invoering van deze wet in de problemen zouden komen bij de Belastingdienst. En daarom werden ze terughoudender in het inhuren van zzp’ers. Maar er blijft onzekerheid heersen bij bedrijven, waardoor zzp’ers werk mislopen.

Naheffing voor schijnzelfstandigheid

Dat de handhaving van de wet DBA op een laag pitje staat, wil niet zeggen dat de wet niet geldig is. Wanneer is sprake is van schijnzelfstandigheid – dit wil dat er bewust sprake is van een dienstverband en geen inhuur – dan wordt er vanaf 1 januari 2018 met terugwerkende kracht nageheven. Mocht er zich een situatie voordoen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid en dat de partijen zich hier duidelijk niet bewust van zijn, dan krijgen zij de kans om hun overeenkomst aan te passen.