Blog

Samenwerken voor het sluiten van raamovereenkomsten

3 min. leestijd 4 januari 2017

In 2016 heeft Voort diverse raamovereenkomsten gesloten met zowel landelijke als regionale bedrijven in Nederland. Ook zijn er verschillende contracten getekend en wordt er hard gewerkt aan intensieve samenwerkingen met onze huidige partners. We gaan op zoek naar de juiste professional voor de juiste werkplek. En het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit staat hierbij centraal. Voort heeft nu al een aantal mooie samenwerkingen op haar naam mogen schrijven.

Raamovereenkomsten sluiten met provincies

Een raamovereenkomst bevat afspraken tussen een beperkt aantal partijen, die voor een bepaalde periode geldig zijn. Overheidsinstellingen werken vaak in deze exclusieve contractvorm bij het uitbesteden van grote opdrachten voor publieke projecten. Werken aan deze projecten is een uitdaging voor technische professionals, aangezien er rekening gehouden moet worden met de belangen van veel partijen.

Samenwerken met ingenieurs- en adviesbureaus

Aangezien provincies de belangen behartigen van diverse groepen willen ze met een goede partij samenwerken. Veel overheidsinstellingen maken daarom duidelijk dat ze graag met ingenieursbureaus en adviesbureaus een raamovereenkomst sluiten. Deze hebben de reputatie dat zij over veel kennis beschikken en alle benodigde certificaten in huis hebben. Met de meeste van deze gerenommeerde partijen werkt Voort samen.

Niet alleen voor Voort is een dergelijke samenwerking gunstig. Ook opdrachtgevers hebben hier voordeel bij. Door de samenwerking kan Voort snel schakelen en is hierdoor flexibel bij het vinden van de juiste professional tegen een gunstige tariefstelling. Daarnaast is Voort een grote en ontwikkelde speler binnen de sector: een vakvolwassen organisatie.

Het voordeel voor onze professionals

Door ervoor te zorgen dat de vraag naar hoogwaardig personeel snel opgelost wordt, wordt Voort steeds vaker betrokken bij grote projecten door heel het land. Voor onze professionals wordt de keuze uit projecten breder. En ze hebben meer kans om aan grote en uitdagende projecten te werken.