Blog

Personeelstekort oplossen door samen te werken

2 min. leestijd 27 oktober 2017

Door de groeiende economie gaat het al een stuk beter op de arbeidsmarkt. Steeds minder mensen zijn werkloos en er is een forse daling te zien in het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit geldt met name voor de bouwsector. Maar er blijven vacatures bijkomen, waardoor het aantal openstaande functies in de technische sector groot blijft. Dit personeelstekort oplossen heeft hoge prioriteit in de technische sector.

Krachten bundelen

Het komende kabinet heeft de aandacht gedeeltelijk op techniek gelegd voor de komende jaren. Dat is ook hard nodig, want het is een sector die maar blijft groeien. Hiervoor is goed opgeleid technisch personeel nodig. Vanuit de sector wordt aangegeven dat bedrijven het best hun krachten kunnen bundelen om zo samen het personeelstekort op te lossen.

Krachten bundelen

Ook Voort en de diverse opdrachtgevers zien dat de markt krap is. Het is een kandidatenmarkt geworden. “Je moet wel samenwerken om zoveel mogelijk mensen te bereiken en enthousiast te maken om in de bouw te werken. De bouw heeft nog steeds met een imagoverlies te maken van de afgelopen jaren. Met een samenwerking maak je de bouwsector meer zichtbaar”, vertelt Martijn Swint, corporate recruiter van Heijmans.

“Door te laten zien wie je bent als bedrijf, welke projecten er lopen en waar we voor staan wordt er meer enthousiasme gewekt bij kandidaten. Tegelijkertijd is er ook de visie dat dit het beste resultaat geeft in samenwerking met anderen, zoals met Voort”, vult Martijn aan.

Het effect van samenwerken

Dat betekent dat je meer met elkaar deelt, zodat je samen gemakkelijker de technische mensen gaat bereiken en hen enthousiast maakt om in de bouw te starten. Zo wordt er vanuit verschillende hoeken – overheid, onderwijs en bedrijfsleven – een extra impuls gegeven aan het positieve beeld van technische beroepen.