Wat zijn atv-dagen in de techniek?

Terug naar overzicht
Arbeidsvoorwaarden in de techniek

Wat zijn atv-dagen in de techniek?

Atv-dagen (arbeidstijdverkorting) zijn roostervrije uren. Hierdoor wordt het aantal dagen dat een werknemer in de techniek in één jaar werkt verkort. Deze maatregel werd tientallen jaren geleden ingevoerd om meer werkgelegenheid te creëren in de technische sector. Doordat werknemers minder dagen aan het werk zijn, kunnen andere mensen dit werk opvangen. Hierdoor worden er meer technische banen gecreëerd. Nog steeds komt atv voor in Nederland, met name bij bedrijven die gebonden zijn aan een bepaalde cao. Dit zijn voornamelijk organisaties in de bouw en techniek sector.

Wettelijke regels omtrent atv in de techniek

Atv-dagen worden niet wettelijk geregeld. En bestaat er geen wettelijk recht op deze vrije dagen in de techniek. Maar het is wel terug te vinden in de arbeidsovereenkomst. De regeling voor arbeidstijdverkorting is daarnaast ook opgenomen in de cao of de bedrijfsregeling van de technische organisatie. Het aantal dagen en hoe deze gebruikt kunnen worden, is daarin vastgelegd. Ook mogen technische werkgevers besluiten atv in te voeren, zonder dit vast te leggen in een cao of reglement.

Het opnemen van atv-dagen

Het opnemen van de vrije uren is afhankelijk van wat er in de technische cao of het reglement opgenomen is. Zo kan het zijn dat werknemers zelf hun atv dagen kunnen opnemen. Maar het is ook een mogelijkheid dat de werkgever in de techniek werkt met roostervrije dagen. Dan wordt er voor je bepaald, wel of niet in samenspraak, wanneer de opgespaarde uren worden opgenomen.

Regels omtrent atv-dagen

Atv-dagen zijn niet hetzelfde als vakantiedagen, daarom gelden er ook andere regels. Het is niet altijd toegestaan om de atv-dagen mee te nemen naar een nieuw kalenderjaar. Aan het einde van het jaar worden de uren dan uitbetaald. Alle regels omtrent arbeidstijdverkorting staan in de cao van het technische bedrijf.