Wat zijn adv-dagen in de techniek?

Terug naar overzicht
Arbeidsvoorwaarden in de techniek

Wat zijn adv-dagen in de techniek?

Adv staat voor arbeidsduurverkorting. Dit zijn extra gewerkte uren die een werknemer op een ander moment als verlof op kan nemen. Hierdoor wordt het aantal dagen dat een werknemer in één jaar werkt verkort.

Waarom bestaan adv-dagen in de techniek?

Deze maatregel werd tientallen jaren geleden ingevoerd om meer werkgelegenheid te creëren. Doordat werknemers minder dagen aan het werk zijn, kunnen andere mensen dit werk opvangen. Dit zorgt ervoor dat er meer banen in de techniek worden gecreëerd. Tegenwoordig maken sommige organisaties nog steeds gebruik van adv-dagen. Dit zijn voornamelijk organisaties in de bouw en techniek sector, die nog gebonden zijn aan een bepaalde cao met afspraken over adv.

Hoe is adv geregeld in de wet?

Adv-dagen zijn niet in de wet geregeld, zoals wel het geval is met vakantiedagen. Een werknemer heeft geen recht op deze dagen, tenzij er afspraken over zijn gemaakt. Alle gemaakte afspraken over deze roostervrije uren of dagen, zoals het aantal en hoe de uren op te nemen zijn, zijn terug te vinden in de technische cao of het bedrijfsreglement. Werkgevers in de techniek mogen ook besluiten om adv-dagen in te voeren zonder dit vast te leggen op papier.

Het opnemen van adv-dagen in de techniek

Adv-dagen kunnen niet altijd vrij opgenomen worden door de werknemer. Vaak staan de afspraken over het opnemen van de uren in de cao of het bedrijfsreglement. De arbeidsduurverkorting wordt opgebouwd bij het werken van meer uur dan dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer in de techniek 40 uur per week werkt, maar een contract heeft voor 38 uur per week. In dit geval worden er iedere week 2 uren adv opgebouwd. Deze uren kunnen vervolgens gebruikt worden om op een andere dag verlof te nemen.

Regels omtrent atv-dagen

Adv-dagen zijn niet wettelijk vastgelegd. Daarom gelden voor deze vrije dagen niet dezelfde regels als voor vakantiedagen. Zo kunnen de openstaande adv-dagen vaak niet meegenomen worden naar een nieuw kalenderjaar. Alle afspraken over de adv-dagen zijn vaak terug te vinden in de cao of het bedrijfsreglement van de organisatie.