De verschillende soorten verlof op een rij

Terug naar overzicht
Arbeidsvoorwaarden in de techniek

De verschillende soorten verlof op een rij

Niet alleen met vakantiedagen kun je vrij nemen van je werk. Er zijn ook verschillende soorten verlof vastgelegd in de wet. Zo wordt het gemakkelijker om werk te combineren met zorg of onvoorziene omstandigheden. Elk soort verlof heeft wettelijke regels waar zowel de medewerker als werkgever zich aan moeten houden.

Welke soorten verlof zijn er?

Er zijn diverse situaties waarvoor je vrij dient te zijn, maar dat het niet nodig is om vakantiedagen op te nemen. In deze gevallen heb je recht op een verlofregeling. De meest voorkomende regelingen zijn: zwangerschapsverlof, calamiteitenverlof, ouderschapsverlof, kraamverlof, bijzonder verlof en zorgverlof. Hierbij geldt dat bij een redelijk verzoek een werkgever het verlof niet mag weigeren, maar het is wel toegestaan om bij twijfel achteraf te vragen of het verlof genoodzaakt was.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Een van de verschillende soorten verlof, en misschien wel de meest bekende, is zwangerschapsverlof. Dit is een combinatie van zwangerschaps- en bevallingsverlof en duurt minstens 16 weken. Als je zwanger bent, mag je kiezen om zes of vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof te gaan. Wanneer er voor vier weken voor de uitgerekende datum wordt gekozen, dan wordt het bevallingsverlof met twee weken verlengd.

Vrouwen kunnen het laatste deel van het bevallingsverlof spreiden over 30 weken. Ook krijgt een moeder extra verlof als haar baby lang in het ziekenhuis heeft gelegen.

Extra weetje over het verlof: wanneer de bevalling pas na de uitgerekende datum is, wordt de tijd tussen deze datum en de bevalling bij het verlof opgeteld.

Bijzonder verlof opnemen

In de cao of arbeidsovereenkomst staat beschreven wanneer en voor hoeveel dagen het is toegestaan om bijzonder verlof op te nemen. Vaak geldt dit verlof voor een huwelijk of dat van een familielid, begrafenis van een familielid of een verhuizing.

Zorgen voor een ziek gezins-of familielid

Wanneer een gezins- of familielid ziek is, kan er zorgverlof opgenomen worden. Dit kan zowel kort- als langdurend zijn. Iedereen heeft recht op zorgverlof van een maximaal aantal uren per jaar. Tijdens kortdurend verlof wordt 70% van het salaris doorbetaald. Langdurend zorgverlof wordt vaak niet doorbetaald.

Kortdurend verlof is maximaal twee keer het aantal uren dat je per week werkt. Deze uren kunnen opgenomen worden voor een periode van een jaar. Deze periode gaat in vanaf het moment dat er zorgverlof wordt opgenomen. Voor langdurend verlof is dit zes keer het aantal uren dat je per week werkt in een periode van 12 maanden.

Wanneer er in de cao of arbeidsovereenkomst andere voorwaarden zijn opgenomen, dan zijn deze geldig in plaats van de wettelijke regels omtrent het vrij zijn voor het geven van zorg.

Onvoorziene omstandigheden?

Onvoorziene situaties die niet uitgesteld kunnen worden en waar meteen vrij voor genomen moet worden. Daar is het calamiteitenverlof voor. Het geldt voor iedereen die met dergelijke situaties te maken krijgt, zoals een sterfgeval in de familie, gesprongen waterleiding in huis of een ziek kind. Afhankelijk van de situatie duurt het verlof in de meeste gevallen slechts enkele uren. Een werkgever mag een verzoek niet weigeren, mits het inderdaad om een noodsituatie gaat. Het salaris wordt gewoon doorbetaald, tenzij dit anders vermeld is in de cao of arbeidsovereenkomst.

Kraam-, vaderschaps- en ouderschapsverlof

Meerdere benamingen die van toepassing zijn op dezelfde situatie, namelijk de geboorte van een kind. Wanneer je partner bevallen is, heb je recht op kraamverlof. Tegenwoordig staat dit beter bekend als vaderschapsverlof. Momenteel bestaat dit verlof uit twee dagen die worden doorbetaald. Er kunnen vervolgens nog drie dagen ouderschapsverlof aan vastgeplakt worden, waardoor je vijf dagen achter elkaar vrij bent. Deze worden echter niet doorbetaald, tenzij dit anders is afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst.

Pleegouders of adopteren

Ook als je een adoptie- of pleegkind in huis neemt, heb je recht op adoptie- of verpleegverlof. In beide gevallen betekent dit dat je maximaal vier weken kunt opnemen. Deze uren kunnen verspreid worden over 26 weken. Het salaris wordt niet doorbetaald, maar het is wel mogelijk om een uitkering aan te vragen voor de duur van het verlof.

Dit verschilt met zwangerschaps- en bevallingsverlof, omdat het verlof in dat geval bedoeld is voor de moeder en kind om te herstellen van de bevalling. In het geval van pleeg- en adoptieverlof is dit niet aan de orde.

Soorten verlof geregeld in de wet?

De bovenstaande soorten verlof zijn geregeld in de wet. Toch kunnen er in de cao of arbeidsovereenkomst andere regelingen staan. In dat geval geldt het reglement van het bedrijf in plaats van de wettelijke regels.