Wat is het verschil tussen atv en adv in de techniek?

Terug naar overzicht
Arbeidsvoorwaarden in de techniek

Wat is het verschil tussen atv en adv in de techniek?

Zowel atv (arbeidstijdverkorting) als adv (arbeidsduurverkorting) dagen zijn roostervrije uren. Beiden worden ingezet om het aantal dagen dat een technische werknemer per jaar aan het werk is te verkorten. Maar wat is het verschil tussen atv en adv?

Het verschil tussen atv en adv in de techniek

Het verschil tussen de dagen zit in de manier waarop het aantal werkdagen wordt verkort. Met atv-dagen heeft een werknemer meer vrije uren of dagen. Deze worden door de werkgever al dan niet in overleg met de medewerker ingepland. In het geval van adv-dagen wordt de werkweek ingekort. Zo wordt bijvoorbeeld een werkweek van 40 uur ingekort naar 38 uur. Deze regeling is ingegaan in de jaren tachtig om op deze manier meer werkgelegenheid te creëren. Tegenwoordig zijn er nog steeds technische bedrijven die met atv- of adv-dagen werken. Dit zijn met name organisaties in de bouw en techniek, die nog steeds gebonden zijn aan een bepaalde cao.

Opnemen van atv en adv

Het opnemen van de vrije uren is afhankelijk van wat er in de technische cao of het reglement opgenomen is. Zo kan het zijn dat werknemers zelf hun atv-dagen kunnen opnemen. Maar het kan ook zo zijn dat de technische werkgever werkt met roostervrije dagen. Dan wordt er voor je bepaald, wel of niet in samenspraak, wanneer de opgespaarde uren worden opgenomen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om adv-uren op te nemen. Zo kan een medewerker op één dag in de week korter werken. Of iedere dag structureel minder werken om zo de week te verkorten. Dit kan door later op de dag te beginnen, eerder op de dag naar huis te gaan of door de pauze in te korten.

Regels aan de vrije dagen in de technische sector

Vrije dagen in de techniek zijn niet hetzelfde als vakantiedagen. Hierdoor kan een werknemer de uren vaak niet meenemen naar een nieuw kalenderjaar. En aan het einde van het dienstverband worden de uren uitbetaald, zoals vakantiedagen. Ook worden er geen atv-dagen opgebouwd wanneer een werknemer ziek is.