Hoeveel vakantiedagen krijg ik per jaar?

Terug naar overzicht
Arbeidsvoorwaarden in de techniek

Hoeveel vakantiedagen krijg ik per jaar?

Iedereen heeft recht op vakantie en daarom zijn vakantiedagen een wettelijke voorwaarde die voor iedereen geldt. Hoeveel vakantiedagen je hebt, kan echter wel verschillen per sector waarin je werkzaam bent. Het wettelijk aantal dagen dat je minimaal moet krijgen is vier keer het aantal uur dat je per week werkt, zodat het mogelijk is om vier weken per jaar vakantie op te nemen.

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht in de technische sector?

Weet jij niet hoeveel vakantiedagen je hebt? Er is een minimum aantal dagen waar je recht op hebt per jaar. Dit is afhankelijk van het aantal uur dat je per week werkt. Hieronder zie je een overzicht met het aantal wettelijke – en dus verplichte – vakantiedagen op basis van een werkweek.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Veel gestelde vragen over vakantiedagen in de techniek

Het aantal vakantiedagen is wettelijk vastgesteld. Maar hoe zit het met andere wettelijke verplichtingen als het gaat om vrije dagen. Hieronder vind je het antwoord op de meest gestelde vragen zoals het uitbetalen van vrije uren, dagen bijkopen, verplichte vrije dagen, atv-dagen, dagen meenemen, ziek tijdens vakantie en bovenwettelijke dagen.

Lees ook

Kan ik vakantiedagen laten uitbetalen?

Genoeg vakantie gehad, maar nog wel dagen over? In plaats van vakantiedagen op te nemen, kun je deze dagen ook uit laten betalen. Maar dat kan enkel bij bovenwettelijke vakantiedagen.

Ook wanneer je uit dienst gaat bij de technische werkgever worden de bovenwettelijke vakantiedagen die je nog over hebt uitbetaald. Dit gaat in de vorm van een eindafrekening waar onder andere het resterende loon, vakantiedagen en vakantiebijslag wordt uitgekeerd.

Kan ik vakantiedagen bijkopen?

Soms ben je al snel door je vakantiedagen heen, maar heb je nog een paar vrije dagen nodig. In dit geval is het bij diverse technische werkgevers mogelijk om vakantiedagen bij te kopen. Hiervoor wordt een schriftelijke verzoek ingediend bij de juiste afdeling en gewacht tot er schriftelijke toestemming is gegeven voor het opnemen van extra vakantiedagen. In het geval dat er extra dagen worden opgenomen, worden deze uren op basis van het loonniveau van die maand afgerekend. Het is vaak niet mogelijk om gekochte vakantiedagen mee te nemen naar een volgend kalenderjaar. Voor meer informatie over het bijkopen van vakantiedagen kun je het best de technische cao of het bedrijfsreglement raadplegen.

Welke feestdagen kosten mij vakantie-uren?

Op erkende nationale feestdagen ben je in principe vrij, alleen in sommige sectoren zoals de horeca of zorg geldt dit niet. In de technische cao en arbeidsovereenkomst is opgenomen op welke feestdagen je vrij bent. Op deze verplichte vrije dagen wordt het salaris doorbetaald, maar je hoeft geen vakantie-uren in te leveren.

Wat is het verschil met atv-dagen?

Vakantiedagen en atv-dagen zijn beiden vrije dagen die je zelf opspaart. Atv-dagen (arbeidstijdverkorting) zijn de uren die je werkt, maar die niet worden uitbetaald. Deze uren worden omgezet in vrije dagen, waardoor het aantal dagen dat een technische werknemer in één jaar werkt verkort.

Atv-dagen zijn niet wettelijk verplicht, maar zijn geregeld maar in je cao of bedrijfsregeling. Het aantal dagen en wanneer je deze moet opnemen is afhankelijk van wat er in de cao is vastgelegd.

Lees ook

Kan ik vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?

Het is toegestaan om vakantiedagen mee te nemen naar het volgende jaar. Dit wordt altijd gedaan in samenspraak met je werkgever. Veel technische werkgevers stellen een maximum aan het aantal dagen dat je mee kunt nemen.

Ook zijn je vakantiedagen niet onbeperkt geldig. Wettelijke vakantiedagen zijn slechts 6 maanden geldig in het nieuwe jaar. Zorg er daarom voor dat je deze op tijd opneemt en dat deze ook als eerste van je urensaldo wordt afgeschreven. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren officieel pas na 5 jaar.

Ziek tijdens de vakantie, wat nu?

Wanneer je ziek wordt tijdens de vakantie, dan kun je contact opnemen met je werkgever om je ziek te melden. Het is dan niet nodig om vakantiedagen in te leveren. Deze kunnen op een ander moment opgenomen worden. Dit gaat wel in samenspraak met de werkgever. Het inhouden van vakantiedagen tijdens ziekte mag als het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen en alleen onder bepaalde omstandigheden. Het is toegestaan wanneer dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao of wanneer je er schriftelijk mee ingestemd hebt om je ziektedagen te verrekenen met je vakantiedagen.

Sinds 2012 worden er ook tijdens ziekte vakantie-uren opgebouwd. Dit geldt echter enkel voor de wettelijke vakantiedagen en dat is 4 keer het aantal uur dat je per week werkt.

Hoeveel vakantiedagen zijn bovenwettelijke dagen?

De bovenwettelijke vakantiedagen zijn alle uren die je extra krijgt bovenop het minimaal aantal vakantiedagen die een technische werkgever verplicht is je te geven. Krijg jij bij een veertigurige werkweek 25 vakantiedagen per jaar? Dan zitten hier vijf bovenwettelijke dagen bij. Dit is geregeld in de technische cao, bedrijfsreglement of individuele arbeidsovereenkomst.

Lees ook

Vakantiedagen en verlof

Naast vakantiedagen en onbetaald verlof zijn er nog andere redenen om vrij te moeten zijn. Zo is er calamiteitenverlof, bijzonder verlof, ouderschapsverlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof. Hiervoor is het niet nodig om vakantiedagen op te nemen. Bij een redelijk verzoek mag een werkgever het verlof niet weigeren, maar mag bij twijfel achteraf wel vragen of het verlof genoodzaakt was.

Wat is het verschil met onbetaald verlof?

Vakantiedagen kunnen opgespaard worden, zodat deze ingezet kunnen worden voor een lange reis of sabbatical. Maar de meeste werknemers hebben hier niet voldoende vakantiedagen voor en komen uit op onbetaald verlof. Dit is een periode dat je vrij bent, maar geen salaris ontvangt. Nergens in de wet is dit vastgelegd, waardoor de regels omtrent onbetaald verlof in afstemming zijn met je werkgever. Het verlof kan uiteraard ook geweigerd worden.

Is je aanvraag goedgekeurd, zorg dan dat je alle afspraken schriftelijk vastlegt. Daarnaast is het belangrijk dat je rekening houdt met de voorwaarden van onbetaald verlof. Zo bouw je tijdens in deze periode geen vakantiedagen op, ben je niet verzekerd voor de Ziektewet of WIA en je pensioenopbouw kan stoppen.