Blog

Het regeerakkoord over de techniek en bouwsector

4 min. leestijd 11 oktober 2017

Na ruim 200 dagen ligt er een regeerakkoord van het kabinet Rutte III. In heel Nederland zijn er wisselende reacties op het akkoord, ook vanuit de technische sector. Maar wat wordt er in het akkoord gezegd over de techniek en bouwsector?

Plannen voor de infrastructuur

Er staan diverse punten op de agenda van de nieuwe regering, waaronder de aanpak van de infrastructuur. Zo wordt er voor de komende drie jaar ongeveer 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van de infrastructuur in Nederland. Ook het (jaarlijkse) structurele budget wordt flink verhoogd. Het budget wordt verdeeld tussen grond-, weg- en waterbouw. Daarnaast komt er een eenmalig bedrag vrij voor de verbetering van de fietsinfrastructuur en parkeervoorzieningen voor fietsers.

Verbeteringen aan de (snel)wegen

De focus komt de komende jaren te liggen op de grootste resterende knelpunten en belangrijke aansluitingen tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet. Ook gaat de regering door met het aanleggen van ontbrekende schakels in het wegennet. En er wordt geïnvesteerd in veilige wegen door middel van beïnvloeding van gedrag in het verkeer en betere handhaving.

Zelfrijdende voertuigen zijn de toekomst. Daarom wordt hiermee rekening gehouden bij het ontwerp, aanleg en onderhoud van de huidige infrastructuur.

Regeerakkoord en de bouwsector

De regering zet in op het bouwen van voldoende huizen. Dit wordt gerealiseerd door het maken van afspraken met gemeenten en de markt. Duurzaamheid speelt hierbij een grote rol. Zo heeft de gasloze woning een belangrijke plek gekregen in het akkoord. Het plan is om nieuwbouwwoningen gasloos op te leveren en duizenden woningen per jaar gasvrij te maken. Al met al wil de regering voor de komende jaren een goed fundament leggen voor de bouwsector.

De technische arbeidsmarkt

Het blijft voor werkgevers in de technische sector moeilijk om aan het juiste personeel te komen. Volgens het regeerakkoord gaat het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar stellen voor techniekonderwijs. Hiermee wordt de instroom van goed gekwalificeerd personeel gestimuleerd en is het voor werkgevers gemakkelijker om professionals te vinden met de juiste kennis.

De oppositie krijgt een dag de tijd om het akkoord door te nemen en op donderdag 12 oktober 2017 volgt er een Kamerdebat. Na het debat zal het proces een nieuwe fase instromen waarbij de formatie van ministers en staatssecretarissen wordt gevormd door Mark Rutte. Dan is het zien wat er de komende jaren door het kabinet wordt doorgevoerd.